eCorpoNet - System Bankowości Korporacyjnej
 1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?

Logowanie do systemu eCorpoNet

 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony


Zmiany w korzystaniu z Bankowości Internetowej związku PSD2
14 września 2019r. wchodzą w życie zmiany wynikające z wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dyrektywa UE - PSD2)
Zmiany te mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa samych płatności internetowych, ale również bezpieczniejsze korzystanie z systemów informatycznych wykorzystywanych przez Klientów do obsługi swoich rachunków bankowych. Obecnie stosowane środki dostępu do bankowości internetowej zostaną uzupełnione o dodatkowe wymagania SCA, czyli tzw. : "silne uwierzytelnienie klienta". Oznacza to uwierzytelnienie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów zapewniających ochronę poufności danych klienta.


Od 14 września 2019r. aby skorzystać z systemów bankowości internetowej przy zalogowaniu do systemu konieczna będzie dwuetapowa weryfikacja tożsamości Użytkownika. W pierwszym etapie - jak dotychczas, należy wpisać Login i Hasło. W drugim etapie - system bankowości internetowej, przy każdym logowaniu będzie prosił o kod autoryzujący proces logowania. Logowanie do systemu będzie należało zautoryzować w ten sam sposób jak do tej pory autoryzowało się polecenia przelewu, czyli podać kod SMS lub za pomocą podpisu elektronicznego (dotyczy klientów eCorpoNet).


W związku z powyższym prosimy użytkowników, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu komórkowego, a nie posługują się podpisem elektronicznym o pilne uzupełnienie informacji niezbędnych do drugiego etapu weryfikacji. Brak możliwości dwuetapowej weryfikacji spowoduje brak możliwości korzystania z bankowości internetowej.

Zmiana sposobu autoryzacji możliwa jest w każdej placówce Banku.

Ponadto informujemy, że czas sesji w systemie eCorpoNet zostanie skrócony z 15 do 5 minut. Jeżeli przez 5 minut nie zauważymy żadnej aktywności w systemie, nastąpi bezpieczne wylogowanie z serwisu.


Wycofanie list haseł jednorazowych
Bank Spółdzielczy w Głogowie, uprzejmie informuje, iż w związku z wymogiem Dyrektywy PSD2 oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo rezygnujemy z list haseł jednorazowych, od 15 lipca nie będzie możliwości zamówienia i aktywacji nowej listy haseł w serwisie transakcyjnym, od 14 września nie będzie możliwości potwierdzenia żadnej operacji hasłem z listy papierowej. Dlatego już teraz Bank zaprasza do wybranej placówki Banku w celu wyboru nowej formy autoryzacji.

Komunikat.
Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet. Pełna wersja komunikatu z dnia 16.05.2019 r. opracowanego wspólnie przez Prokuraturę Krajową, Komendę Głowną Policji, UOKIK, Europejskie Centrum Konsumenckie, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP oraz Zaufaną Trzecią Stronę znajduje się na stronie: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzeni/2019/maj/uwaga-na-falszywe-strony-udajace-posrednikow-szybkich-platnosci link

Szanowni Klienci!

Bank Spółdzielczy w Głogowie informuje, że w dniu 26.06.2018r. dla każdego przdsiębiorcy posiadającego
rachunek rozliczeniowy, otworzył rachunek VAT.

Informacje dla dostawców usług (TPP)


Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informaje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dewelopera : link https://psd2-pdev.bsglogow.pl